​​​​​​​​​​​​​​Tehničke upute

 

Dostava informacija


 
Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi dostaviti podatke o financijskim računima, sukladno Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17, 106/18, 121/19) i Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (NN 18/17, 1/19, 1/20).

 

Iznimno, rok za dostavu podataka u 2020. godini je 30. rujna 2020. godine.

Aplikaciji za dostavu podataka u produkciji moguće je pristupiti putem linka https://www3.apis-it.hr/aeoidac2

 

Sukladno brojnim zahtjevima otvorena je testna aplikacija kojoj je moguće pristupiti ovdje.

 

OBAVIJEST – IZMJENA DOKUMENATA AEOI_CRS_DAC2 shema i Proces dostave podataka financijskih institucija – verzija, lipanj 2019.  

Izmjene se odnose na traženi detaljniji opis postupka dostave nadopune podataka od strane FI


 

 Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi – verzija lipanj 2019.  

 

 ISO kodovi za AEOI CRS/DAC2 razmjene - specifičnosti

 

 Obrazac Ovlaštenje

 

​