​Tehničke upute

 

Dostava informacija

  

OBAVIJEST - Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi do 30. lipnja 2018. godine izvršiti dostavu informacija o financijskim računima sukladno Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17) i Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (NN 18/17).

Aplikaciji za dostavu podataka u produkciji moguće je pristupiti putem linka https://www3.apis-it.hr/aeoidac2
DOSTAVA PODATAKA BIT ĆE OMOGUĆENA od 01. LIPNJA 2018.
 

OBAVIJEST – IZMJENA DOKUMENTA Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi – konačna verzija – 03.07.2017.

Izmjene se odnose na traženi detaljniji opis postupka dostave nadopune podataka od strane FI

 

 Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi – konačna verzija – 19.09.2017.  

 

 ISO kodovi za AEOI CRS/DAC2 razmjene - specifičnosti

 

 Obrazac Ovlaštenje

 

  AEOI_CRS_DAC2_shema