​UDRUGE

 

Udruga je  svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba koje se radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekoloških, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, nacionalnih, pronatalitetnih, prosvjetnih, socijalnih, strukovnih, sportskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih ili drugih uvjerenja i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima što uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja.

Udruga može biti obveznik slijedećih poreza i doprinosa za obvezna osiguranja:

 

1. Porez na dobit

2. Porez na dodanu vrijednost

3. Plaćanje poreza po odbitku i doprinosa za obvezna osiguranja

4. Ostali porezi