Prethodni sporazum o transfernim cijenama i ugovornim odnosima

​​Prethodni sporazum o transfernim cijenama i ugovornim odnosima je sporazum između poreznog obveznika i Ministarstva financija Porezne uprave te poreznih tijela drugih država u kojima su povezane osobe rezidenti ili posluju preko poslovne jedinice. 

Osnovne informacije o sklapanju prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i ugovornim odnosima:

  • ​mogućnost sklapanja propisana je člankom 14.a Zakona o porezu na dobit

  • ​​​sklapa se za transakcije između povezanih osoba, prije nego što su započele pri čemu se utvrđuje odgovarajući skup kriterija kao što su metode, usporednice, odgovarajuća usklađivanja ili ključne pretpostavke u vezi s budućim događajima, a da bi se odredile transferne cijene za te transakcije tijekom određenog vremenskog razdoblja

  • obvezujući je za poreznog obveznika i za Ministarstvo financija, Poreznu upravu za vrijeme na koje je sklopljen

  • ​način sklapanja, sadržaj, rokovi važenja i iznosi troškova sklapanja propisani su Pravilnikom o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfer​nim cijenama​

Inicijativu za sklapanje prethodnog sporazuma o transfernim cijenama porezni obveznici mogu dostaviti na adresu e-pošte: sporazum.tc@porezna-uprava.hr


Zakon o porezu na dobit

Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama​