SNU Scenariji

Scenarij 1: Uvod u Obrazac SNU i Pregled nepovezanih uplata, nepovezanih obrazaca i pregled SNU-obrazaca

Scenarij 2: Kreiranje i popunjavanje obrasca SNU

Scenarij 3: Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda

Scenarij 4: Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda

Scenarij 5: Ispravak vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća

Scenarij 6: Povrat preplaćenog iznosa sa vrste prihoda JOPPD obrasca poreznom obvezniku

Scenarij 7: Zatvaranje naplaćenih kamata