Jedinstveni digitalni pristupnik

Porez na plovila: informiranje o općim pravilima i poreznom obvezniku

​Porezni obveznik

  1. je pravna i fizička osoba koja je vlasnik plovila.

Porez na plovila

  • plaća se ovisno o: dužini plovila iskazanoj u metrima (> 5 metara), činjenici ima li plovilo kabinu ili ne i snazi motora iskazanoj u kW,
  • rješenje kojim utvrđuje porez na plovila donosi nadležno porezno tijelo na području kojeg je plovilo registrirano (županija odnosno ispostava Porezne uprave ako je županija na temelju odluke svoga predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost ministra financija, poslove utvrđivanja i naplate poreza na plovila povjerila Poreznoj upravi),
  • plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Ako je dužina plovila u metrima
I ako je snaga motora u kW ​ ​ ​ ​ ​
 
Plaća se kuna ​ ​ ​ ​ ​
​za plovila bez kabine ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
prekododo 30preko 30 do 100preko 100
57-200,00400,00
710100,00300,00500,00
10-200,00450,00
600,00
za plovila s kabinom na motorni pogon ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  do 30preko 30 do 100preko 100 do 500preko 500
57-200,00300,00-
710200,00400,00500,002.500,00
1012300,00500,001.000,003.500,00
12-400,001.000,003.000,005.000,00
​za plovila s kabinom i pogonom na jedra ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  do 10preko 10 do 25preko 25 do 50preko 50
57-300,00400,00500,00
710200,00600,001.000,002.000,00
1012300,00800,002.000,003.000,00
12-400,00
1.500,003.000,004.000,00​

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17), Zakon o lokalnim porezima​

Datum ažuriranja: 29. listopada 2020.​​​