​​Jedinstveni digitalni pristupnik​​

Porez na promet nekretnina: informiranje o općim pravilima, stopi i poreznom obvezniku 

​Predmet oporezivanja

 1. je promet nekretnina odnosno svako stjecanje vlasništva nekretnina (zemljišta i građevina) u Republici Hrvatskoj (osim stjecanja vlasništva nekretnina na čiju isporuku se plaća porez na dodanu vrijednost).

​​Porezni obveznik

 • obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine.
Način stjecanja nekretninePorezni obveznik
KupoprodajaKupac
NasljeđivanjeNasljednik
DarovanjeDaroprimatelj
ZamjenaSudionici u zamjeni
Ugovor o doživotnom uzdržavanjuDavatelj doživotnog uzdržavanja
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanjuDavatelj dosmrtnog uzdržavanja
Ostali načini stjecanjaStjecatelj

​​Stopa poreza na promet nekretnina

 • porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%

​​Porezna osnovica

 • je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze odnosno cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze.

​Prijava nastanka obveze poreza na promet nekretnina

 • javni bilježnik prijavu nastanka obveze poreza na promet nekretnina podnosi dostavom isprave na temelju koje je došlo do stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina (elektroničkim putem), u roku od 30 dana od dana sastavljanja odnosno ovjere te isprave,
 • sud ili drugo javnopravno tijelo prijavu nastanka obveze poreza na promet nekretnina podnosi dostavom svoje odluke na temelju koje je došlo do stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina (prema propisima o obveznom dostavljanju pismena ili elektroničkim putem), u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna,​
 • stjecatelj nekretnine prijavu nastanka obveze poreza na promet nekretnina podnosi iznimno, ako ispravu na temelju koje je došlo do stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj nije sastavio ili ovjerio javni bilježnik odnosno ako tu ispravu nije izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, i to dostavom te isprave i ispunjenog obra​sca Prijava prometa nekretnina ispostavi ​Porezne uprave​ na području koje se nalazi nekretnina, u roku od 30 dana od dana nastanka isprave na temelju koje je došlo do stjecanja ili promjene vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj i

 • isporučitelj nekretnine prijavu nastanka obveze poreza na promet nekretnina podnosi iznimno, ako ispravu na temelju koje je došlo do stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj nije sastavio ili ovjerio javni bilježnik odnosno ako tu ispravu nije izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, a isporučitelj na isporuku nekretnine obračunava PDV ili su se ugovorne strane odlučile za prijenos porezne obveze, i to dostavom te isprave i ispunjenog obrasca Prijava prometa nekretnina ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja, u roku od 30 dana od dana isporuke nekretnine.

​​Rok za plaćanje poreza na promet nekretnina

 • 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina (neovisno o tome je li porezni obveznik podnio žalbu protiv rješenja kojim mu je utvrđen navedeni porez).

​Podnošenje žalbe

 • žalba se podnosi u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.
 • ​​​Napomena: ukoliko porezni obveznik (iz druge države članice) želi iznajmiti nekretninu na području Republike Hrvatske tada sklapa ugovor o najmu s najmodavcem i nema obveze plaćanja poreza po osnovi najma. 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​​

Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18), Zakon o porezu na promet nekretnina

Datum ažuriranja: 1. travnja 2022.​