​Jedinstveni digitalni pristupnik​

Doprinosi: informiranje o općim pravilima, stopama i poreznom obvezniku

​Obveznik doprinosa

  • obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik
  • obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac
  • obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac

​​​​Osnovica za obračun doprinosa

  • mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje ili daje u naravi ili je bila dužna isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu.
  • za izaslanog radnika mjesečna osnovica za obračun doprinosa je iznos što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%.

​​​Stope doprinosa

  • ​doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici, i to:
  1. ​​doprinosi iz osnovice:

          1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20% odnosno 15% za osiguranika mirovinskog  osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

          1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 5%

2. doprinos na osnovicu:

           2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.​

​Dospijeće obveze doprinosa

  • doprinosi prema plaći obr​ačunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.
  • doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.​

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18), Zakon o doprinosima

Datum ažuriranja: 29. listopada 2020.​