​​​Jedinstveni digitalni pristupnik​

Porez na nasljedstva i darove: informiranje o općim pravilima, stopi i poreznom obvezniku  

Predmet oporezivanja 

  • gotov novac (neovisno o vrijednosti),
  • novčane tražbine (neovisno o vrijednosti),
  • vrijednosni papiri (vrijednosnice) (neovisno o vrijednosti) i
  • pokretnine (stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit kao npr. strojevi, vozila, plovila, zrakoplovi, pokućstvo, slike i sl.) - ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze. 
Iznimno, porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu (npr. porez na dodanu vrijednost). 

​Porezni obveznik 
  • je fizička i pravna osoba koja na području Republike Hrvatske naslijedi, primi na dar ili stekne po drugoj osnovi bez naknade.
Stopa poreza na nasljedstva i darove
  • porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 4%. 
​Porezna osnovica 
  • iznos gotova novca i
  • tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica), kao i pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.
Rok za plaćanje poreza na nasljedstva i darove
  • 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.
Podnošenje žalbe
  • ​žalba se podnosi u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17), Zakon o lokalnim porezima
Datum ažuriranja: 29. listopada 2020.