​​​Jedinstveni digitalni pristupnik​

Porez na kuće za odmor: informiranje o općim pravilima i poreznom obvezniku  

​Porezni obveznik 

  • je pravna i fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor (ako je grad odnosno općina na čijem području se nalazi kuća za odmor propisala plaćanje toga poreza),
  • podatke bitne za oporezivanje (mjesto gdje se nalazi kuća za odmor, korisnu površinu kuće za odmor te podatke o poreznom obvezniku) obveznik treba dostaviti nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor

  • plaća se u visini od 5 do 15 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, 
  • visinu poreza odlukom propisuje predstavničko tijelo grada odnosno općine na čijem području se nalazi kuća za odmor,
  • plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17), Zakon o lokalnim porezima

Datum ažuriranja: 29. listopada 2020.