​​​Jedinstveni digitalni pristupnik​​

Osobni identifikacijski broj (OIB): informiranje o općim pravilima i dodjeli OIB-a

​OIB

 • je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka
 • dobivaju: - hrvatski državljani rođenjem odnosno stjecanjem hrvatskog državljanstva,

                      - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnivanjem i

                    - strane osobe kada nastaje povod za njihovo praćenje na području Republike               

                      Hrvatske (upis u službene evidencije i stjecanje statusa poreznog obveznika).

 • može se saznati na sljedeći način: - poslati SMS poruku na 611642 (611OIB),

                                                                       - w​ww.oib.hr  i

                                                                       - zatražiti Uvjerenje u Poreznoj upravi.

 • dokumente nije potrebno mijenjati, već će se postupno mijenjati, iz uobičajenih razloga primjerice istekom roka njihovog važenja,
 • koriste sva nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje vode službene evidencije (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i imovini, kako bi se službene evidencije mogle informatički povezati,
 • jednom dodijeljen OIB se ne mijenja bez obzira na promjene koje prate osobu kojoj je dodijeljen (primjerice bez obzira na promjenu imena, prezimena, adrese i ostalo).

​Dodjela OIB-a za strane osobe

 • stranim fizičkim osobama OIB dodjeljuje nadležna postaja Ministarstva unutarnjih poslova kod prijave boravišta na području Republike Hrvatske (u ovom slučaju strana osoba ne dolazi u Poreznu upravu radi dodjele OIB-a).
 • stranim fizičkim i pravnim osobama OIB se dodjeljuje kada nastaje povod za praćenje iz nekoliko razloga:
 • strana osoba postaje poreznim obveznikom prema posebnom propisu
 • strana osoba postaje poreznim obveznikom jer stječe imovinu na koju se plaća porez te se upisuje u službene evidencije
 • strana osoba se upisuje u službenu evidenciju pri čemu ne postaje porezni obveznik (otvaranje bankovnih računa, osnivanje trgovačkog društva i sl.)
 • kada to zahtjeva strana osoba prema posebnom propisu.​​

Strana fizička osoba podnosi:

 • zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja
 • putovnica – original na uvid (kopija uz zahtjev)
 • europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili
 • identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

Strana pravna osoba podnosi:

Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi OPUNOMOĆENIK, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.
PUNOMOĆ mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a te mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik budući je isti u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ukoliko je punomoć izdana na fizičku/pravnu osobu istu je potrebno ovjeriti. Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku, nije potrebna ovjera punomoći.​

Potvrda o OIB-u

 • je javna isprava kojom osoba dokazuje određen i dodijeljen OIB.
 • izdaje ju Porezna uprava,
 • ne služi kao identifikacijska isprava već dokaz o OIB-u. ​

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08) Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Datum ažuriranja: 1. travnja 2022.​