​​Digitalni certifikat

Obveznik fiskalizacije dužan je od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

POSTUPAK PRIBAVLJANJA CERTIFIKATA:

Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa i fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, obveznici fiskalizacije, dužni su od Financijske agencije nabaviti produkcijski aplikacijski certifikat za fiskalizaciju.

Produkcijskim aplikacijskim certifikatom smatra se aplikacijski digitalni certifikat za fiskalizaciju FINA RDC: Fiskal x (x predstavlja redni broj certifikata izdanog za određenog poreznog obveznika).

Obveznici fiskalizacije koji žele provesti testiranje postupka fiskalizacije izdavanja računa i/ili postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja od Financijske agencije nabavljaju aplikacijski digitalni certifikat FINA DEMO: Fiskal x.

Obveznik fiskalizacije, ovisno o modelu povezivanja, samostalno odlučuje o potrebi broja aplikacijskih digitalnih certifikata za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Za potrebe izdavanja produkcijskog aplikacijskog certifikata provodi se postupak registracije obveznika fiskalizacije u Sustav PKI.

Sustav PKI (Public Key Infrastructure) je Registar digitalnih certifikata koji vodi Financijska agencija.


Registracija u Sustav PKI provodi se dostavom dokumentacije:

1. rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),

2. obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i matičnom broju (samo za obveznike fiskalizacije pravne osobe) i

3. presliku identifikacijskog dokumenta osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.


Po obavljenoj registraciji u Sustav PKI, za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata obveznik fiskalizacije predaje sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju

2. Ugovor o obavljanju usluga certificiranja

3. presliku identifikacijskog dokumenta skrbnika certifikata, te

4. dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.


FINA PRUŽA PODRŠKU OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE OKO POSTUPAKA VEZANIH ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE CERTIFIKATA:

Telefon: 0800 0080

FINA e-pošta: certifikati-fiskalizacija@fina.hr

FINA web: www.fina.hr/fiskalizacija