​​​​​TABLICA KOEFICIJENATA I IZNOSA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA I UVEĆANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA

OSOBNI ODBITAK

(osnovica osobnog odbitka je 2.500,00 kn)

KOEFICIJENT

(koeficijenti se zbrajaju)

MJESEČNA SVOTA

(kn)

GODIŠNJA SVOTA

(kn)

osnovni osobni odbitak¹1,64.000,0048.000,00
uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija  (U ili S)
0,7

1.750,00

21.000,00
prvo dijete  (D1)0,7
1.750,0021.000,00
drugo dijete   (D2)1,02.500,0030.000,00
treće dijete   (D3)1,43.500,0042.000,00
četvrto dijete   (D4)1,94.750,0057.000,00
peto dijete   (D5)2,56.250,0075.000,00
šesto dijete   (D6)3,28.000,0096.000,00
sedmo dijete   (D7)4,010.000,00120.000,00
osmo dijete   (D8)4,912.250,00147.000,00
deveto dijete²   (D9)5,914.750,00177.000,00
invalidnost ili tjelesno oštećenje poreznog obveznika, 
svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog dijeteta (manja od 100%)

 


0,4

 


1.000,00

 


12.000,00

invalidnost ili tjelesno oštećenje utvrđeno po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta³

 

 

 1,5

 

 

 3.750,00

 

 

 45.000,00

1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao umnožak koeficijenta 1,6 i osnovice osobnog odbitka 2.500,00 kn (1,6 x 2.500,00 kn = 4.000,00 kn). 

2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete.

3 Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po koeficijentu 0,4.

​​​


​​