​​​​GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA

GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU OBAVEZNO PODNOSE:

- porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti  po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti,

- porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvari član posade broda u međunarodnoj plovidbi,

- porezni obveznici koje Porezna uprava zatraži da naknadno plate porez.

Obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.


GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU NE PODNOSE POREZNI OBVEZNICI KOJI SU OSTVARILI:

- dohodak od imovine i imovinskih prava,

- dohodak od kapitala,

- drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,

- drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi,

- dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

Godišnju poreznu prijavu ne podnose niti porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza.


ROK ZA PODNOŠENJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE je do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (za 2022. godinu do 28. veljače 2023. godine​).

 ​