​​​​RAČUN

SADRŽAJ RAČUNA

Za potrebe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

1. VRIJEME IZDAVANJA RAČUNA (sat i minuta),

2. OZNAKA OPERATERA (osobe koja je izvršila naplatu) na naplatnom uređaju, 

3. OZNAKA NAČINA PLAĆANJA RAČUNA (novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo),

4. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA (JIR)–alfanumerički zapis koji se u Poreznoj upravi programski generira za svaki račun za plaćanje u gotovini, iz određenog seta podataka,

5. ZAŠTITNI KOD IZDAVATELJA OBVEZNIKA FISKALIZACIJE​–alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa; s​tvara ga obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu te dostavlja Poreznoj upravi kao element računa,

6. QR KOD - dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka.

Obveznici fiskalizacije dužni su na računu iskazati točne i potpune nabrojane podatke bez obzira na način na koji se obavlja naplata računa, a iznimno oni obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koji se ne smatra prometom gotovine nisu dužni iskazati JIR, zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije i QR kod.

Preslike izdanih računa obveznik fiskalizacije dužan je čuvati u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona te posebnih propisa.


BROJ RAČUNA​ koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri djela: NUMERIČKI BROJ RAČUNA, OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA, OZNAKA NAPLATNOG UREĐAJA.


STORNIRANJE RAČUNA

Sve obveze propisane za izdavanje računa (sadržaj računa, broj računa) na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa odnosno kod računa u kojima se iskazuje djelomični ili cjeloviti povrat robe ili usluga.

Ako se po storniranju računa izvršava povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu, moguće je provesti postupak fiskalizacije i po računima s iskazanim negativnim predznakom.

 

OBAVIJEST O RAČUNU

Obveznik fiskalizacije dužan je u poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.


OBVEZA KUPCA (PRIMATELJA RAČUNA)

Obveznik fiskalizacije dužan je u poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.