​​PROVJERA IZDANIH RAČUNA PUTEM WEB-a I SMS-a

​Kupci i svi primatelji računa, za koje je izvršen postupak fiskalizacije, mogu u roku 30 dana od dana izdavanja računa provjeriti je li njihov račun prijavljen Poreznoj upravi.


Provjera se obavlja slanjem SMS poruke koja sadrži JIR ili zaštitni kod izdavatelja na broj 611547(cijena SMS poruke je 0,85 kn - PDV je uračunat u cijenu - operator usluga s posebnom tarifom je Fun Agent d.o.o., Radnička 39, Zagreb, OIB 19096903397, tel: 01/2357000) ili upitom na web servis dostupan na www.provjeri-racun.hr​.


Obavezni podaci za provjeru putem web-stranice su:

1. tip provjere,

2. JIR ili zaštitni kod (ovisno o odabranom tipu provjere)

3. datum i vrijeme izdavanja računa,

4. ukupni iznos računa i kontrolni tekst.


Provjera se izvršava na način da sustav temeljem ulaznih podataka provjerava je li račun prijavljen te kupcu ili drugom primatelju računa prikazuje poruku o tome da li je račun koji se provjerava prijavljen u Poreznoj upravi.

Provjera će biti moguća ako su zadovoljeni uvjeti da je JIR ili zaštitni kod izdavatelja formalno ispravan, kada je potrebno, da su uneseni i ostali obavezni podaci za provjeru, da je sustav za provjeru dostupan i da može obraditi zaprimljenu poruku.

Ako su zadovoljeni uvjeti, kupac ili drugi primatelj računa zaprima poruku koja sadrži podatke o datumu i vremenu izdavanja računa, te o ukupnom iznosu računa kod SMS provjere računa, odnosno poruku o statusu računa kod web-provjere računa.

Ako je zaprimljen zahtjev koji je formalno neispravan, kupac ili primatelj računa zaprima poruku da je potrebno provjeriti ispravnost unesenih podataka.

Ako sustav za provjeru računa nije dostupan, kupac ili primatelj računa zaprima poruku s obavijesti o nedostupnosti sustava za provjeru računa.

Ako račun koji je dostavljen na provjeru nije evidentiran, kupac zaprima poruku da je relevantna provjera 48 sati od izdavanja računa, te ako ni tada račun nije evidentiran, kupac zaprima poruku sa zamolbom da račun dostavi u ispostavu Porezne uprave.


Provjera računa moguća je samo za račune koji imaju JIR ili zaštitni kod, te se na ovaj način ne provjeravaju računi iz knjige uvezanih računa koja se prije upotrebe ovjerava pečatom i potpisom u Poreznoj upravi.


Račune izdane iz uvezene knjige računa kupci, odnosno primatelji računa, mogu radi provjere dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave predajom službeniku ili dostavom u za to predviđene sandučiće u ispostavama Porezne uprave.