​​​​PREKRŠAJNE ODREDBE

Vrsta prekršaja​​Prekrš​itelj

Visina kazne

(u kunama)

 • omogućavanje postupaka kojima se izbjegava provedba fiskalizacije izdavanja računa programskim rješenjem
 • izdavanje dokumenta na kojem navodi podatke o plaćanju, na kojem vidno ne piše „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“ ako kasnije izdaje račun​
​ ​

pravna osoba, proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja

30.000,00 - 500.000,00

 

fizička osoba, proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja

30.000,00 - 300.000,00

 

 

odgovorna osoba u pravnoj  osobi koja je proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja

30.000,00 - 50.000,00

 

 • ​ispostavljanje računa koji ne sadrže sve propisane elemente
 • nedostavljanje podataka o poslovnom prostor
 • dostavljanje podatak​a o poslovnom prostoru bez svih propisanih elemenata
 • korištenje programskog rješenja koje omogućava postupke kojima se izbjegava provedba fiskalizacije izdavanja računa
 • izdavanje računa iz uvezene knjige računa, koja nije prije uporabe ovjerena u Poreznoj upravi
 • nedostavljanje potvrde HAKOM-a o nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka
 • plaćanje gotovim novcem suprotno propisanim odredbama
 • nepolaganje primljene gotovine na račun u banci (osim propisanog blagajničkog maksimuma)
 • nepotvrđivanje visine blagajničkog maksimuma ​​
pravna osoba, obveznik fiskalizacije

30.000,00 - 500.000,00

 

fizička osoba, obveznik fiskalizacije

10.000,00 - 300.000,00

 

odgovorna osoba u pravnoj  osobi obveznika fiskalizacije

5.000,00 - 50.000,00

 

 • nepovezivanje oznake operatera i OIB-a operatera na naplatnom uređaju , te nedostavljanje OIB-a operatera Poreznoj upravi
 • neizdavanje brojeva računa na način propisan Zakonom o fiskalizaciji
 • nenabavljanje digitalnog certifikata od Financijske agencije
 • neuspostavljanje elektroničke veze te nedostavljanje svih izdanih računa u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja
 • nedopisivanje podataka o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa na kopije ispostavljenih računa iz uvezane knjige računa
 • nepostupanje sukladno odredbama za izdavanje računa kod izvršavanja storno računa
 • neisticanje obavijesti o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun u poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu
 • neisticanje obavijesti o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja na samoposlužnom uređaju​ ​
pravna osoba, obveznik fiskalizacije

20.000,00 - 500.000,00

 

fizička osoba, obveznik fiskalizacije

5.000,00 - 300.000,00

 

odgovorna osoba u pravnoj  osobi obveznika fiskalizacije

1.000,00 - 50.000,00

 

 • nezadržavanje izdanog računa nakon izlaska iz poslovnog prostora ili odbijanje pokazivanja istog službenoj osobi
kupac te svaki primatelj računa200,0​0 - 2.000,00