​​PRATEĆI DOKUMENT PRIJE RAČUNA​

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Obveznik fiskalizacije koji odluči ili koji ima poslovnu potrebu izdavanja pratećih dokumenata dužan je provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument (ponuda, narudžba i slično) na kojem navodi podatke o plaćanju, a koji se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći.

Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa obveznik fiskalizacije dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Na razmjenu podataka i korištenje programskog rješenja na odgovarajući se način primjenjuje se odredbe za JIR i Zaštitni kod izdavatelja računa​, te:

- obveza korištenja programskog rješenja koje onemogućava postupke kojima se izbjegava fiskalizacija računa (takvim rješenjem osobito će se smatrati programsko rješenje koje ima mogućnost promjene stavaka u već izdanom računu)

- obveznik fiskalizacije te proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja odgovorni su za ispravnost programskog rješenja

- obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini, elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze, a Porezna uprava vraća obvezniku Jedinstveni identifikator računa (JIR) ili poruku o odbijanju.


Izdavanje pratećih dokumenata prije računa na kojima piše „ovo nije fiskalizirani račun“ te fiskaliziranje pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) ne isključuju:

- obvezu izdavanja računa koji sadrže Jedinstveni identifikator računa (JIR)

- obvezu dostave podataka​ o poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost (do 30.05.2020.g. nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju pratećih dokumenata).


Prateći dokument mora sadržavati:

1. OIB obveznika fiskalizacije

2. broj pratećeg dokumenta (iskazuje se u 3 dijela: 1. numerički broj pratećeg dokumenta, 2. oznaka poslovnog prostora, 3. oznaka naplatnog uređaja)

3. datum i vrijeme izdavanja

4. JIR

5. zaštitni kod obveznika fiskalizacije i

6. ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu.


Iznimno ove odredbe se ne primjenjuju ako obveznik fiskalizacije do trenutka izdavanja pratećeg dokumenta izdaje račune koji se naplaćuju sredstvima koja se ne smatraju prometom gotovine.