​​Oznaka operatera

Oznaka operatera (osobe koja je izvršila naplatu) na naplatnom uređaju – obveznik fiskalizacije dužan je povezati oznaku operatera na naplatnom uređaju s OIB-om operatera osobnim identifikacijskim brojem te osobe.

Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao element računa, kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Iznimno, kao OIB operatera može se dostaviti OIB obveznika fiskalizacije ako se radi o djelatnostima fizičkih osoba, o izdavanju računa putem samonaplatnih uređaja te u ostalim sličnim slučajevima (npr.: kada račun ispostavlja osoba koja nije u radnom odnosu kod obveznika fiskalizacije, primjerice trgovački putnik, student..).