​FISKALIZACIJA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE MOGUĆE USPOSTAVITI VEZU ZA RAZMJENU PODATAKA 

Ako obveznik fiskalizacije obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom obveznik fiskalizacije za taj dio djelatnosti postupak fiskalizacije izdavanja računa provodit će izdavanjem računa iz uvezane knjige računa, sve dok se ne ostvari mogućnost veze. 

Nemogućnost uspostave veze za razmjenu podataka obveznik fiskalizacije dokazuje potvrdom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), s rokom važenja od 1. godine.

Zahtjev za izdavanje potvrde obveznik fiskalizacije podnosi HAKOM-u u pisanom obliku.​​

Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u mora se za poslovni prostor provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu, i to kod operatora elektroničkih komunikacija koji te usluge pružaju putem:

1. nepokretne mreže,

2. kabelskih mreža,

3. pokretnih mreža.


Uz zahtjev obveznik fiskalizacije mora priložiti sljedeće dokaze:

1. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem nepokretnog pristupa od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski telekom d.d.,

2. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem kabelskog pristupa od najmanje jednog operatora koji djeluje na području na kojem je poslovni prostor u kojem podnositelj obavlja djelatnost ili dio djelatnosti,

3. izvješće što sadrži dan i točno vrijeme neuspjelog spajanja na internet putem podatkovnog uređaja za mobilni pristup svakog od operatora koji nude uslugu mobilnog pristupa, a to su Hrvatski telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o., kojeg je podnositelj uzeo na besplatno dvodnevno testiranje.