​​NEMOGUĆNOST IZDAVANJA RAČUNA

NEMOGUĆNOST IZDAVANJA RAČUNA KOJI SADRŽI JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA (JIR)

Iznimno od obveze izdavanja računa koji sadrže JIR, u slučaju prekida uspostavljene elektroničke veze sa Poreznom upravom, obveznik fiskalizacije izdaje račune s propisanim sadržajem računa, bez podataka o JIR-u.

Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od 2 dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti elektroničku vezu te dostaviti sve izdane račune.

Za račune izdane bez JIR-a smatra se da je ispravno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa ako se postupi u roku dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze.

Kako bi postupanje na ovaj način bilo iznimka, obveznik fiskalizacije dužan je osigurati zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu odnosno dostavu podataka Poreznoj upravi.

Obveznik fiskalizacije odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže, a koju utvrđuje samostalno, na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja.

Porezna uprava će svim tim dostavljenim računima odrediti JIR te ga dostaviti obvezniku kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

 ​

PRESTANAK RADA ELEKTRONIČKOG NAPLATNOG UREĐAJA

Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa​ a koju Porezna uprava ovjerava prije početka upotrebe.

Obveznik fiskalizacije obvezan je u roku 5 dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatog uređaja te dostaviti sve izdane račune putem uspostavljene elektroničke veze.

Porezna uprava će svim dostavljenim računima odrediti JIR, te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

Obveznik fiskalizacije dužan je na kopijama ispostavljenih računa iz uvezane knjige računa dopisati podatak o dobivenom JIR odmah po zaprimanju.

Na isti način postupa se i u slučaju potrebe zamjene opreme za uspostavu veze, nemogućnosti uspostave veze za koju je odgovoran pružatelj veze za koju je odgovoran pružatelj veze ili drugog objektivnog razloga neovisnog o volji obveznika fiskalizacije.