​KNJIGA RAČUNA

Obveznici fiskalizacije u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja i/ili nemogućnosti uspostave veze​ za razmjenu podataka s Poreznom upravom, dužni su izdavati račune iz uvezane knjige računa.​

Uvezanu knjigu računa prije početka upotrebe ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ovjera knjige računa vrši se u najbližim ispostavama Porezne uprave.

Uvezana knjiga računa sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 14,5 x 10,0 cm (A6) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

Obveznici fiskalizacije, koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, koriste uvezanu knjigu računa s iznosom poreza razvrstanim po poreznim stopama.

Uvezana knjiga računa za te obveznike fiskalizacije, sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 21 x 29,7 cm (A4) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

Uvezana knjiga računa ima otisnut serijski broj koji se sastoji od sedmeroznamenkaste brojčane oznake na predlistu i na knjižnom bloku.

Na prvoj stranici omota knjige računa, otisnut je tekst "Knjiga računa".

Papir za predlist obavezno je MOULD sa zaštićenim UV vlaknima i zaštitnim vodenim znakom, čime se osigurava zaštita od zloupotrebe.

Na predlistu naveden je članak 22. stavak 2. Zakona o fiskalizaciji u promrtu gotovinom temeljem kojeg Ministarstvo financija, Porezna uprava ovjerava knjigu računa s pripadajućim prostorom za podatke o:

1. serijskom broju knjige računa

2. oznaka klase

3. datum ovjere

4. broj ovjere

5. prostor za pečat i potpis.


Račun iz knjige uvezanih računa mora sadržavati najmanje ove podatke:

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),

2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,

3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.


Uzorak računa iz uvezene knjige računa za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a:

Uzorak računa iz uvezene knjige računa za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a


​Uzorak računa iz uvezene knjige računa obveznika koji su u sustavu PDV-a​:

Uzorak računa iz uvezene knjige računa obveznika koji su u sustavu PDV-a