​​Jedinsveni identifikator računa

Kao kratica za Jedinstveni identifikator računa koristi se oznaka: JIR, a izračunava se metodom UUID (universally unique identifier).

JIR je sastavljen od 32 znaka, a znakovi JIR-a sastoje se od brojeva 0 – 9 i slova a – f, koji se iskazuju u pet grupa odvojenih povlakom (-) u obliku 8-4-4-4-12.

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini, elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze.

Ministarstvo financija, Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom.

Ako su kumulativno ispunjeni uvjeti, Ministarstvo financija, Porezna uprava elementima računa, određuje Jedinstveni identifikator računa te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze.

Porezna uprava dostavlja JIR kao potvrdu o uredno zaprimljenim elementima računa.

JIR mora biti jedinstven za svaki račun.

Ako Porezna uprava ne može odrediti Jedinstveni identifikator računa, vraća obvezniku fiskalizacije poruku o odbijanju određivanja Jedinstvenog identifikatora računa putem uspostavljene elektroničke veze.

Jedinstveni identifikator računa te zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije, uz ostale obvezne podatke ispisuju se na računu za promet u gotovini, prilikom ispisa računa iz elektroničkog naplatnog uređaja.