​​Potvrda HAKOM-a

IZDAVANJE POTVRDE 

Ako iz zahtjeva podnositelja – obveznika fiskalizacije te iz podataka o dostupnosti usluge pristupa internetu kojima HAKOM raspolaže proizlazi da podnositelj ne može ostvariti funkcionalnu vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će mu o tome izdati potvrdu, s rokom važenja od godine dana.

Ako podnositelj uz zahtjev nije priložio dokaze neće mu se izdati potvrda.

Ako je podnositelj uz zahtjev priložio dokaze, ali se na temelju njih ne može utvrditi može li ostvariti funkcionalnu vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će u poslovnom prostoru na koji se zahtjev odnosi provesti odgovarajuća mjerenja.

Ako rezultati mjerenja potvrde nemogućnost uspostave funkcionalne veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će mu o tome izdati potvrdu.


TROŠKOVI IZDAVANJA POTVRDE

Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde i izdavanje potvrde HAKOM-a ne podliježu obvezi plaćanja troškova.

Troškovi provođenja mjerenja naplatit će se od podnositelja u iznosu od 700,00 kuna, ako rezultati mjerenja pokažu da je zahtjev za izdavanjem potvrde bio neosnovan.