​​POSTUPAK FISKALIZACIJE PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA

Radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Poslovnim prostorom smatra se svaki samoposlužni uređaj.

Obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom (do 31.01.2021.g.)

Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o dostavi podataka​ u sustav fiskalizacije.

Obveznik  je dužan omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

To znači da je dužan koristiti programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava fiskalizacija (osobito rješenje koje ima mogućnost promjene stavaka u već izdanom računu).  Za ispravnost su odgovorni obveznik fiskalizacije te proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja.    Nakon potpisivanja poruka, Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi elementi i potpisani ispravnim digitalnim certifikatom te određuje JIR .

Na korištenje programske podrške te razmjenu podataka odgovarajuće se primjenjuju odredbe za JIR i Zaštitni kod izdavatelja računa​ pri čemu se sve odredbe kojima se propisuje fiskalizacija izdavanja računa određuju kao odredbe za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja.

U skladu sa tim, brojem računa kod provedbe postupka fiskalizacije prodaje smatra se broj transakcije prodaje koji se iskazuje u tri dijela:

1. numerički broj transakcije,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. Identifikator samoposlužnog uređaja (ISU)​.​