​​​​​​BROJ RAČUNA

Broj računa koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri djela:

numerički broj/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja.​

Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora, te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.


1.) NUMERIČKI BROJ RAČUNA – mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja "n", po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

(Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer: 7001, 100001, ili slično.

Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element na računu iskazati i svoje brojčane oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja poslovanja (npr. broj skladišta i sl.).

Ako obveznik fiskalizacije u postupku fiskalizacije koristi zajedničke brojeve računa za promet u gotovini i bezgotovinski promet brojevi računa izdavanja računa za promet u gotovini neće uvijek ići istim slijedom.

U takvim je slučajevima važno da postoji brojčani slijed računa u knjigovodstvu poreznog obveznika, i to kako je propisano internim aktom obveznika fiskalizacije.

Ako se u poslovnom prostoru brojevi računa određuju jedinstveno za sve blagajne tada brojevi računa slijede neprekinuti brojčani redoslijed u svim blagajnama. Primjerice, ako su u poslovnom prostoru 5 elektroničkih blagajni tada prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, itd., bez obzira na kojoj je blagajni račun ispostavljen.

Kad se u poslovnom prostoru broj računa određuje posebno za svaku elektroničku blagajnu tada brojevi računa u svakoj blagajni slijede neprekinuti brojčani redoslijed. Primjerice, ako su u poslovnom prostoru dvije elektroničke blagajne tada na prvoj blagajni prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, a na drugoj blagajni prvi račun ima broj 1-POS1-2, a drugi 2-POS1-2.)


2.) OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA - pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije. Oznaka mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora.​

Oznaku obveznik fiskalizacije dostavlja elektronič​kim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave (sustav ePorezna​), po pojedinom poslovnom prostoru s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.

Iznimno, obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacij​e neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu​.

Kod unosa poslovnog prostora obveznik bira jedinstvenu oznaku poslovnog prostora. 

Mora sadržavati barem jedan znak, a najviše 20 brojčanih (0-9) i/ili slovčanih (a-z, A-Z) znakova. 

Kod definiranja oznake poslovnog prostora, ne može se koristiti oznaka koju je obveznik ikad bio prije koristio ili ju koristi.

Obveznik određenu oznaku poslovnog prostora može koristiti samo jednom. Oznaku koju je obveznik prijavio nije moguće mijenjati.

Nakon zatvaranja oznake poslovnog prostora, više nije moguće otvoriti poslovni prostor pod istom oznakom.

Prilikom spremanja podataka o samoposlužnom uređaju, aplikacija ePorezna generira ISU​ (identifikator samoposlužnog uređaja) koji se prikazuje na kartici 'Poslovni prostor' ispod oznake poslovnog prostora.


3.) OZNAKA NAPLATNOG UREĐAJA – pravila označavanja oznake naplatnih uređaja obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom​ na početku fiskalizacije.