​​SLOBODN​​A ZANIMANJA  

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

  • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

  • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

  • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

  • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša. 

Po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnih zanimanja plaćaju se slijedeći porezi i doprinosi za obvezna osiguranja:  

 

1. Porez na dohodak  

2. Prirez porezu na dohodak  

3. Porez na dobit 

4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

5. Plaćanje poreza po odbitku

6. Ostali porezi

7. Doprinosi za obvezna osiguranja  


 Fizičkim osobama koje obavljaju neku od djelatnosti slobodnih zanimanja omogućeno je da elektroničkim putem podnose razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana​. Za to je dovoljno posjedovanje vjerodajnice značajne razine sigurnosti (2) (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) ili vjerodajnice visoke razine sigurnosti (3) (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati)​.


Korisni linkovi:

Fiskalizacija

Predstečajna nagodba

Ministarstvo financija

Ministarstvo gospodarstva

FINA

​