​​2. Prirez porez​​u na dohodak 

Prirez porezu na dohodak plaća poljoprivrednik koji je obveznik poreza na dohodak kada ima  prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine ili grada koji su svojom odlukom propisali prirez porezu na dohodak.