​5. Porez po odbi​​​tku   

Ako poljoprivrednik zapošljava radnike tada je obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz plaća radnika po osnovi radnog odnosa, a ako radnike sezonski zapošljava obvezan je obračunavati i plaćati porez na dohodak od drugog dohotka.

Poljoprivrednik poslodavac sezonskog radnika obvezan je obračunavati, obustavljati i plaćati porez na dohodak od drugog dohotka i prirez porezu na dohodak u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta ako je propisan odlukom grada ili općine.