​​4. Porez na dodanu ​vrijednost (PDV) 

Obveznik poreza na doda​nu vrijednost (PDV-a)​  je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja:

• ako je vrijednost ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini bila veća od 300.000,00 kuna, porezni obveznik je obvezan upisati se u Registar obveznika PDV-a o čemu obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, odnosno do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna (39.816,84 eura).

• ako se neovisno o vrijednosti obavljenih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini dragovoljno (na vlastiti zahtjev) upiše u registar obveznika PDV-a što ga obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om 

Na naknade po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja PDV se obračunava po stopi od 25%. Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja sam utvrditi i obračunati obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a na propisanom obrascu kojeg predaje mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, do 20-og dana u tekućem mjesecu po proteku razdoblja oporezivanja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke. Obveznik ima pravo na odbitak pretporeza, a ako je u razdoblju oporezivanja pretporez veći od porezne obveze ima pravo na povrat razlike između plaćenog poreza i porezne obveze.