​​​​4. Porez na dodanu vrijedn​ost (PDV) 

Porez na doda​nu vrijednost (PDV)​ poljoprivrednik obračunava i plaća  ako je vrijednost njegovih ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini bila veća od 300.000,00 kuna (39.816.84 eura), ili ako se neovisno o vrijednosti obavljenih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini dragovoljno (na vlastiti zahtjev) upiše u registar obveznika PDV-a što ga obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.

Poljoprivrednik mora za razdoblje oporezivanja sam utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a odnosno na propisanom obrascu kojeg predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu, do 20-og dana  u tekućem mjesecu po proteku razdoblja oporezivanja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke. 

Poljoprivrednik ima pravo na odbitak pretporeza, a ukoliko  je u razdoblju oporezivanja pretporez veći od porezne obveze, ima pravo na povrat razlike između plaćenog poreza i porezne obveze. 

Porezna stopa PDV-a je 25%, 13% i 5%.

NAPOMENA:

Svi porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 15.000.000,00 kuna (2.000.000,00 eura) bez PDV-a mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznici koji žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama moraju najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i time se obvezuju na primjenu tog postupka na rok od tri godine.