POLJOPRIVREDNICI

 

Poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva mogu biti obveznici sljedećih poreza:


1. Porez na dohodak

2. Prirez porezu na dohodak

3. Porez na dobit

4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)     

5. Porez po odbitku

6. Ostali porezi

7. Obvezni doprinosi


 

Korisni linkovi:

Fiskalizacija

Predstečajna nagodba

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo financija

FINA