​​​​POLJOPRIVREDNICI 

Poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva mogu biti obveznici sljedećih poreza:

1. Porez na dohodak

2. Prirez porezu na dohodak

3. Porez na dobit

4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)     

5. Porez po odbitku

6. Ostali porezi

7. Obvezni doprinosi


Poljoprivrednicima je omogućeno da elektroničkim putem podnose razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana​. Za to je dovoljno posjedovanje vjerodajnice značajne razine sigurnosti (2) (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) ili vjerodajnice visoke razine sigurnosti (3) (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati)​​.​


Sezonsko zapošljavanje na privremenim odno​​sno povremenim poslovima u poljoprivredi - vodič

Korisni linkovi:

Fiskalizacija

Predstečajna nagodba

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo financija

FINA