​5.  Plaćanje poreza po od​​bitku 

Ako osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja zapošljava radnike tada je obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz plaća radnika i prireza porezu na dohodak, ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u radnikovom mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.