​7. Obve​zni doprinosi 

Poljoprivrednik koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje ima obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja. Ta je obveza propisana i ako tu djelatnost obavlja uz radni odnos, a osiguran je po osnovi radnog odnosa. Ako zapošljava radnike obveznik je obračunavanja, obustavljanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika, a kao poslodavac obveznik je obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa za obvezna osiguranja na plaću radnika.