09.01.2015
Obavijest vezana uz ukidanje obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

​Podsjećamo da je dana 1. siječnja 2015. godine stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013). 
 
 
Stupanjem na snagu toga Zakona, između ostaloga, više ne postoji obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se prema odredbama prijašnjeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) plaćao po stopi od 0,1% ili 0,2%. Umjesto posebnog doprinosa uvedena je obveza plaćanja novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 
Sukladno navedenome i sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 143/14) od 1. siječnja 2015. (za osnovice koje se pripisuju stažu osiguranja koji se odnosi na razdoblja nakon 31. prosinca 2014.) za sve poslodavce propisana je  jedinstvena stopa od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje. Također,  zbog navedenih izmjena u obrascu JOPPD za razdoblja od 1. siječnja 2015. godine u polje 7.2. stranice B Obrasca JOPPD moguće je upisati samo 0.
 
Kako se doprinosi obračunavaju prema propisima koji su vrijedili u  razdoblju za koje se odnose (uz iznimku razdoblja osiguranja prije 1. siječnja 2003. godine) kod obračuna osnovica za razdoblja od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2014. godine, ukoliko su poslodavci bili obveznici posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kod obračuna doprinosa i nadalje su dužni obračunavati doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,6% te posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom po stopi od 0,1% ili 0,2%.


Povratak na prethodnu stranicu