04.12.2014
Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak od nesamostalnog rada

​Vezano uz iskazivanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak od nesamostalnog rada podsjećamo na slijedeće:

 

 

 

- godišnji obračun nije dozvoljen ukoliko radnik cijelu godinu nije bio prijavljen u osiguranju kod toga poslodavca po osnovi radnog odnosa, odnosno ukoliko radnik nije ostvarivao primitke (plaću i mirovinu)   kod poslodavca, isplatitelja primitka (plaće) i mirovine u cijelom poreznom razdoblju (osim ukoliko radnik nije ostvarivao pravo na naknadu plaće),
- godišnji obračun također nije dozvoljen ukoliko je radnik tijekom poreznog mijenjao prebivalište/uobičajeno boravište između općina/gradova s različitim prirezima (mijenjao podatke o općini/gradu sa različitim prirezima na Obrascu PK unutar 2014. godine) - u tome slučaju javiti će se restriktivna poruka "za oznaku primitka stopa prireza mora biti jednaka tokom cijele godine.
- na stranici B Obrasca JOPPD moraju se upisati slijedeći podaci:
1. obvezno se upisuje šifra rada i šifra prebivališta
2. obvezno se popunjavaju polja 8. i 9.
3. upisuje se cijela godina (tekuća - 2014 .)
4. pod 7.1, 7.2., 10. i od 11. do 13.3. obvezno se upisuje 0 odnosno 0,00
5. ako je upisan iznos pod 13.4. mora biti upisan i 13.5. u istom iznosu sa suprotnim predznakom
6. ako je pod 16.2. upisan pozitivan iznos oznaka načina isplate može biti 0 ili 1
7. ako je pod 16.2. upisan negativan iznos oznaka načina isplate može biti samo 1 ili 5, 0
8. zbroj negativnih iznosa pod 14.1 i/ili 14.2. je pozitivan iznos pod 16.2.
9. zbroj pozitivnih iznosa pod 14.1 i/ili 14.2. je negativan iznos pod 16.2.
10. ako je polje 13.4. osobni odbitak popunjeno tada se radi kontrola na sve podnesene JOPPD obrasce uključujući i taj za vrstu primitaka nesamostalnog rada (0001, 0002, 0003, 0004, 0021, 0022, 0025, 0026, 0027, 0028, 0051, 0052, 0071, 0081, 0083, 0085, 0086, 0101, 0102, 0301, 0321, 0401, 0402, 0403, 0404, 5101) kod tog podnositelja  tako da zbroj osobnih odbitaka ne može biti veći od iznosa ukupnog dohotka sa rednog broja 13. 3.
11. zbrojni iznosi svih obrazaca podnesenih tijekom i godišnjeg obračuna NE SMIJU rezultirati negativni iznos dohotka, poreza, prireza, osobnog odbitka niti porezne osnovice, već iznos tih veličina može biti najmanje 0,00. Ukoliko zbroj navedenih veličina rezultira negativan iznos javlja se restriktivna  greška " za oznaku primitka, zbroj iznosa u koloni ____na svim podnesenim obrascima ne može biti manji od 0". U tome slučaju obveznici su dužni uskladiti obračune i podnesene Obrasce JOPPD tijekom godine, te izvršiti ispravak obrasca.
.Povratak na prethodnu stranicu