20.01.2014
OBAVIJEST POSLODAVCIMA

- ukoliko je općina/grad sa obrasca PK drugačija od upisane šifre općine/grada  na Obrascu JOPPD potrebno je u što kraćem roku izvršiti ispravak obračuna, te uplatiti možebitnu razliku poreza i prireza pozivom na broj (oznaku) izvornog Obrasca na važeći uplatni račun općine/grada te dostaviti Obrasca JOPPD sa oznakom 2 (ispravak) s ispravnim obračunom,
 

- ukoliko  je šifra općine/grada sa obrasca PK koji poslodavac ima u posjedu ista kao upisana šifra općine/grada  na Obrascu JOPPD potrebno je kontaktirati nadležnu ispostavu Porezne uprave radi utvrđivanja razloga zašto je došlo do neusklađenosti te je u konačnici potrebno radnika sa Obrascem PK uputiti  da se javi nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi izdavanja novoga Obrasca PK.

 


Povratak na prethodnu stranicu