05.12.2013
Novi uplatni računi
​Također navedenom Naredbom propisana je obveza upisivanja oznake izvješća Obrasca JOPPD kao treći obvezni element kod popunjavanja naloga za plaćanje za SVE obveze iskazane na Obrascu JOPPD  (poreza i doprinosa) tako da će poziv na broj primatelja na nalozima morati sadržavati slijedeće elemente:

 

 
Poziv na broj primatelja:
 
 
  Oznaka vrste prihoda   -   OIB uplatitelja  -    Oznaka JOPPD obrasca
 

 

   (4 znamenke)              (11 znamenaka)            (5 znamenaka)
 
Detaljnju vijest vezanu uz nove upatne račune možete vidjeti ovdje.
 

 

Napominjemo da je oznaka izvješća „KLJUČ ZA POVEZIVANJE“ uplata i  zaduženja na Obrascu JOPPD po primateljima te sve uplate koje se neće moći povezati iz razloga što je upisana pogrešna oznaka izvješća ili u pozivu na broj nije navedena oznaka izvješća smatrati će se neraspoređenim uplatama koje će podnositelji morati NAKNADNO rasporediti putem elektronske specifikacije SNU (specifikacija neraspoređenih uplata) koja će biti dostupna u okviru ePorezne.
Također napominjemo da od 1. siječnja 2014. godine porez na dohodak i prirez poreza na dohodak po odbitku po osnovi drugog dohotka, kapitala, osiguranja i imovinskih prava više se neće uplaćivati na OIB primatelja već na OIB isplatitelja a raspored pripadajućeg poreza i prireza na primatelje obavljati će Porezna uprava uparivanjem zaduženja iskazanih na B strani Obrasca JOPPD i pripadajućih uplata koje će biti prepoznate putem oznake izvješća Obrasca JOPPD  s tim da kod poreza na dohodak još treba upozoriti na nužnost uplate poreza i prireza na ispravnu općinu/grad odnosno općinu/grad čija je šifra upisana na B strani Obrasca JOPPD iz razloga što će se uplata na pogrešnu općinu/grad također smatrati neraspoređenom uplatom koju će podnositelj obrasca/isplatitelj/poslodavac morati naknadno raspoređivati putem specifikacije SNU.

 


Povratak na prethodnu stranicu