31.01.2017
Iskazivanje neisplate plaće putem Obrasca JOPPD od 1. siječnja 2017. godine

​Ovim putem podsjećamo da od 1. siječnja 2017. u slučaju neisplate plaće do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec (konkretno do 31. siječnja 2017. za neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2016. godine) postoji, uz obvezu obračuna doprinosa, i obveza obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak. Kod naknade isplate plaće iznos neto isplate iskazuje se kao neoporezivi primitak pod oznakom 59 i izvješćuje se do 15. dana u mjesecu nakon mjeseca isplate (kumulativno za sve isplate tijekom mjeseca).   


Obrazac JOPPD, u slučaju neisplate plaće popunjava se na slijedeći način:


na stranici B Obrasca JOPPD:


- pod 11. unosi iznos ukupno obračunatog primitka prema obračunskoj listi izdanoj sukladno odredbama propisa koji uređuje područje rada, 

- pod 12. unosi se iznos osnovice za obračun doprinosa iskazane u obračunskoj listi, 

- pod 12.1. do 12.9. unosi se iznos obračunanog doprinosa (ovisno o vrsti obračuna), 

- pod 13.1. unosi se 0,00, 

- pod 13.2. unosi se iznos obračunanog i plaćenog doprinosa iz osnovice, 

- pod 13.3. unosi se iznos obračunanog dohotka, 

- pod 13.4. unosi se iznos utvrđenog osobnog odbitka, 

- pod 13.5. unosi se iznos utvrđene porezne osnovice, 

- pod 14.1. i  14.2. unosi se iznos obračunanog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak,

- podaci od 15.1. do 16.2. obvezno se popunjavaju sa 0 odnosno 0,00, a pod 17. se upisuje ukupan iznos obračunanog primitka od nesamostalnog rada iz obračunske isprave. 


Podaci na stranici A obrasca JOPPD i ostali nenavedeni podaci popunjavaju se na uobičajeni način. 

 

Obrazac JOPPD, u slučaju naknadne plaće popunjava se na slijedeći način:


na stranici B Obrasca JOPPD: 


- pod 11. unosi se iznos primitka koji je isplaćen, 

- podaci od 12. do 13.1 popunjavaju se sa 0,00, 

- pod 13.2. unosi se iznos obračunanog i plaćenog doprinosa iz osnovice, razmjerno primitku - pod 11. (11*20%), 

- pod 13.3. unosi se iznos dohotka,  

- pod 13.4 do 14.2. unosi se obvezno 0,00, 

- pod 15.1 unosi se oznaka 59, 

- pod 15.2 unosi se iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak razmjeran isplaćenom dohotku, 

- pod 16.2. unosi se iznos za isplatu (13.3 - 15.2). ​


Podaci na stranici A obrasca JOPPD i ostali nenavedeni podaci popunjavaju se na uobičajeni način. 


Povratak na prethodnu stranicu