3. Dobit nerezidenta pravne osobe u Republici Hrvatskoj

 

Po osnovi dobiti što je nerezident pravna osoba ostvari u Republici Hrvatskoj od kamata, naknada za korištenje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva, usluga istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorskih usluga, kao i po osnovi dividenda i udjela u dobiti što su isplaćeni od 1. ožujka 2012. godine, tuzemni isplatitelj i poslovna jedinica inozemnog poduzetnika dužni su obračunati i uplatiti:

a) Porez na dobit po odbitku,

b) Porez na dodanu vrijednost (PDV).

Ako je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države rezidentnosti nerezidenta primjenjuju se odredbe tog ugovora.