2.  Samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja i djelatnosti  poljoprivrede i šumarstva

 

Po osnovi obavljanja u Republici Hrvatskoj samostalne djelatnosti obrta, s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja i djelatnosti  poljoprivrede i šumarstva nerezident je obveznik:

a) Poreza na dohodak od samostalne djelatnosti – ako nerezident u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti, a ako je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora,

b) Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) – ako nerezident u Republici Hrvatskoj nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja oporezive isporuke dobara i usluge uz naknadu, osim ako oporezive usluge obavlja domaćem poduzetniku primatelju usluga koji je u tom slučaju obvezan obračunati i platiti PDV,

c) Obveznih doprinosa – ako u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja i djelatnosti  poljoprivrede i šumarstva, a ako je u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora, pod uvjetom da nerezident u toj državi ima uređen status o obveznom osiguranju.