​​​​​​MOBILNA APLIKACIJA mPorezna​

Mobilna aplikacija mPorezna povećava dostupnost elektroničkih usluga Ministarstva financija, Porezne uprave poreznim obveznicima te smanjuje troškove ispunjavanja poreznih obveza. 

Aplikacija je izrađena u sklopu projekta „Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne“ sufinanciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Porezni obveznici koji su korisnici mobilnih uređaja mogu kroz mobilnu aplikaciju ostvariti uvid u svoje podatke, zaprimljene poruke i porezne akte, mogu podnositi zahtjeve, dobiti važne informacije o svojim poreznim obvezama i poslati upit Poreznoj upravi koji se tiče sustava ePorezna i mPorezna. 

Porezni obveznici putem aplikacije mogu vidjeti i stanje na porezno knjigovodstvenoj kartici (PKK), preuzeti 2D barkod za provođenje plaćanja, pregledati detalje podnesenih obrazaca i zahtjeva, provjeriti obavijesti i rokove podnošenja obrazaca kroz personalizirani porezni kalendar, mogu podnijeti zahtjev za izmjenom podataka na poreznoj kartici (PK), zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga, zahtjev za izmjenom podataka u Registru poreznih obveznika, informativno izračunati podatke o plaći putem usluge kalkulatora za izračun plaće, direktno se obratiti Poreznoj upravi putem servisa „Pišite nam“ te anonimno prijaviti porezni i drugi prekršaj.

Također, poreznim obveznicima omogućen je uvid u podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za korisnika usluge, Uvid u IP1/IP2 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ulaze u godišnji obračun (obračunati i isplaćeni primici) i Uvid u IP3 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ne ulaze u godišnji obračun. 

Kompletan popis funkcionalnosti dostupnih putem mobilne aplikacije mPorezna dostupan je ovdje​.

Funkcionalnosti su prilagođene radu na manjim ekranima kako bi iskustvo korištenja bilo optimalno uz mogućnost podešavanja veličine slova i boje ekrana. Za korištenje aplikacije potrebno se prijaviti putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) koristeći jednu od priznatih vjerodajnica NIAS sustava. Za prijavu u aplikaciju potrebno je posjedovati valjanu NIAS vjerodajnicu značajne ili niske razine sigurnosti: značajna razina sigurnosti uključuje na primjer mToken, Fina Soft certifikat, token/mtoken uređaje banaka koji su povezani sa sustavom NIAS dok niska razina sigurnosti uključuje ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinku, HT Telekom ID.

Preduvjet za korištenje aplikacije je posjedovanje mobilnog uređaja na kojem je aplikacija podržana tj. za koje je izrađena odgovarajuća verzija aplikacije.

Aplikacija je dostupna na Android uređajima s Android operativnim sustavom inačice 8 i višim, a može se preuzeti putem Google Play Store-a.


Korisničke upute za korištenje aplikacije dostupne su ovdje​.

Za instalaciju i korištenje aplikacije potrebno je posjedovati Android uređaj minimalne verzije 8.0. Ako korisnik ne posjeduje odgovarajući Android operativni sustav (inačica 8 i više), neće mu biti omogućena nadogradnja aplikacije na najnoviju verziju. Projekt razvoja mobilne aplikacije mPorezna bit će proveden u dvije faze od kojih će svaka sadržavati specifičan set funkcionalnosti. Rezultat prve faze je mobilna aplikacija namijenjena isključivo Android platformi. Rezultat druge faze su dodatne funkcionalnosti za Android aplikaciju te iOS aplikacija koja će sadržavati funkcionalnosti razvijene u obje faze. 

Funkcionalnosti koje će biti naknadno razvijene uključuju već postojeće funkcionalnosti koje su dostupne u ePoreznoj i nove funkcionalnosti koje će biti po prvi puta omogućene kroz mobilnu aplikaciju. 

Osim toga, u drugoj fazi porezni obveznici moći će putem mobilne aplikacije mPorezna koristiti usluge za one poslovne subjekte u kojima su zakonski zastupnici, a moći će dodjeljivati i ažurirati ovlaštenja. Također, računovodstveni servisi i ostali opunomoćenici moći će koristiti usluge mPorezne za porezne obveznike za koje imaju dodijeljena ovlaštenja dok će građani moći podnijeti obrazac ZPP-DOH za poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Strateški cilj Porezne uprave je dvostrana elektronička komunikacija Porezne uprave i poreznih obveznika, stoga je uspostava elektroničkih usluga na mobilnim platformama značajan korak u širenju kruga korisnika i proširenja dostupnosti elektroničkih usluga Porezne uprave poreznim obveznicima. U sklopu ovog projekta razvijene su nove funkcionalnosti sustava ePorezna kroz uspostavu krovne mobilne aplikacije mPorezna unutar koje će se kroz funkcije mobilnih aplikacija omogućiti povećanje dostupnosti elektroničkih usluga Porezne uprave građanima i poduzetnicima. Više informacija o projektu sufinanciranom od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda dostupno je ovdje.
​​