​POPIS FUNKCIONALNOSTI MOBILNE APLIKACIJE mPorezna​

Korisnicima mobilnih uređaja putem mobilne aplikacije mPorezna na Android uređajima dostupne su sljedeće funkcionalnosti:

1.     Prijava i odjava putem NIAS-a i potvrda identiteta PIN-om

  • Sustav mPorezne povezan je s Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom (NIAS) kako bi se izvršila identifikacija i autentifikacija korisnika prilikom prijave i odjava.

2.    Pregled dostavljenih obrazaca

  • Korisnici mogu ostvariti uvid u detalje poslanih obrazaca i dohvatiti njihove statuse.

3. Obrazac ZPP-DOH

  • ​​​​Porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku kako bi iskoristili propisana prava na uvećanje osobnog odbitka tj. priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže.

4.    Pregled podnesenih zahtjeva

  • Korisnici mogu ostvariti uvid u detalje podnesenih zahtjeva i dohvatiti njihove statuse.

5.    Zahtjev za izdavanje/promjenu PK

  • Korisnici mogu poslati zahtjev u obliku prilagođenom ekranima mobilnih uređaja.

6.    Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga

  • Korisnicima je omogućena predaja zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju duga.

7.    Zahtjev za izmjenom podataka u RPO-u (Registru poreznih obveznika)

  • Korisnici mogu predati Zahtjev za izmjenom podataka u RPO-u (Registru poreznih obveznika).

8.    Pregled podataka poreznog obveznika

  • Korisnicima je omogućen prikaz podataka iz izvorišnih sustava (Registar poreznih obveznika, OIB sustav, ePorezna) i izmjena određenog seta podataka.

9.    Pregled Porezno knjigovodstvene kartice (PKK)

  • Korisnicima je omogućen prikaz pregled Porezno knjigovodstvene kartice u obliku novog, suženog prikaza prilagođenom manjim ekranima mobilnih uređaja.
  • Prilikom pregleda podataka na PKK korisnici mogu dobiti i uvid u podatke za plaćanje duga te 2d barkod kojeg mogu pohraniti na mobilni uređaj.

10.    Uvid u Poreznu karticu (PK)

  • Korisnici mogu dohvatiti Poreznu karticu u PDF obliku i pohraniti je na mobilni uređaj.

11.  Moj JOPPD/Uvid u zbirne stavke izvješća JOPPD Uvid u IP1/IP2 te IP3

  • Korisnici je omogućen uvid u podatke iz JOPPD-a u obliku suženog prikaza prilagođenom manjim ekranima mobilnih uređaja.

12.  Kalendar poreznih obveza i obavijesti za korisnike

  • Korisnicima je dostupan personalizirani kalendar s datumima predaje obrazaca i drugim rokovima vezanim uz ispunjenje poreznih obveza te obavijest o predaji ZPP-DOH-a u za to predviđenom razdoblju.

13.  Korisnički pretinac

  • Korisnicima je omogućen prikaz pristiglih poruka u njihov Korisnički pretinac sustava ePorezna.

14.  Informativni kalkulator za izračun plaće

  • Korisnici na osnovi unosa različitih parametara mogu dobiti informativni izračun neto ili bruto iznosa plaće.

15.  Integriranje web forme „Pišite nam“ u mPoreznu i prijava poreznog prekršaja

  • Korisnicima je omogućeno slanje upita vezanih uz sustav ePorezne/mPorezne i prijavu poreznog prekršaja.

 • Prijava poreznih ​i drugih prekršaja može se podnijeti i anonimno!
 • Uz prijava poreznih i drugih prekršaja može se dostaviti i privitak formata: .jpg, .jpeg, .png, .doc(x), .xsls(x), .pdf.
 • Porezni obveznik može na licu mjesta fotografirati porezni prekršaj i dostaviti fotografiju uz prijavu poreznog prekršaja.

16.  Uvjeti korištenja, privola i ostalo

  • Unutar aplikacije mPorezna korisnici mogu dohvatiti izjavu o privatnosti, uvjete korištenja i korisničke upute za korištenje. 

Aplikacija je dostupna na Android uređajima s Android operativnim sustavom inačice 8 i višim, a može se preuzeti putem Google Play Store-a 

Korisničke upute za korištenje aplikacije dostupne su ovdje​.