​O PROJEKTU

Europski socijalni fond jedan je od strukturnih fondova Europske unije (uz Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond), kojem je osnovni cilj smanjenje razlika u životnom standardu u državama članicama Europske unije i to kroz promicanje ekonomske i socijalne kohezije. Europski socijalni fond usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane Europske unije prilikom njihovog zapošljavanja. Europska komisija i države članice Europske unije zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda i načine trošenja financijskih sredstava fonda. Više o fondu na: www.esf.hr 

U Republici Hrvatskoj prioritetna područja financiranja putem Europskog socijalnog fonda su zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te razvoj civilnog društva. Osim spomenutog cilja, fondom se ostvaruju i sljedeći ciljevi:

  • Jačanje gospodarske i socijalne kohezije

  • Doprinos otvaranju boljih i održivih radnih mjesta

  • Potpora regijama koje mijenjaju gospodarsko i socijalno okružje u eri globalizacije

  • Jačanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

 

 GLAVNE AKTIVNOSTI UNUTAR EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

  • Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

  • Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva

  • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitost javne uprave

U sklopu projekta „UP.04.1.1.30.0001 - Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne“ sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda razvija se nekoliko različitih komponenata informacijskog sustava Porezne uprave. Unaprjeđenjem elektroničkih usluga i uspostavom novih digitalnih usluga poreznim obveznicima se olakšava poslovanje i izvršavanje obveza obračuna i plaćanja poreza te ih se potiče na dobrovoljno ispunjavanje obveza što u konačnici dovodi i do veće učinkovitosti u prikupljanju poreza i većeg zadovoljstva poreznih obveznika. Navedenim projektom provodi se unaprjeđenje poreznih registara, a razvijena je aplikacija za utvrđivanje doprinosa članova uprave i mobilna aplikacija mPorezna.

 ​