​​​REGISTRI I BAZE PODATAKA

​Ministarstvo financija, Porezna uprava objavljuje informaciju o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti:


Naziv registra: EVIDENCIJA O OSOBNIM IDENTIFIKACIJSKIM BROJEVIMA (OIB)

Učestalost objave/ažuriranja: u realnom vremenu (do deset sekundi) između registarskih tijela i Porezne uprave

Člankom 8. Zakona o OIB-u​ je propisano da su nadležna tijela i pravne osobe dužni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od izvršenog upisa osobe u službenu evidenciju te odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka povoda za praćenje strane osobe, dostaviti o tome informaciju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Zakonska osnova vođenja registra : 

Napomena: Ako Zakonom o osobnom identifikacijskom broju nije drugačije propisano, glede utvrđenih postupaka na odgovarajući način primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku. 

Evidencija OIB se ne objavljuje javno jer sadrži podatke koji nisu u vlasništvu Porezne uprave (već su iz nadležnosti Ministarstva uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva pravosuđa) i sukladno članku 8. Općeg poreznog zakona, prema kojem je Porezna uprava u obvezi čuvanja porezne tajne.


Naziv registra: REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA (RPO)

Učestalost objave/ažuriranja: ne objavljuje se, a ažurira se u realnom vremenu ili ažurira referent po saznanju. 

Zakonska osnova vođenja registra: 

Registar poreznih obveznika se ne objavljuje javno jer sadrži podatke koji nisu u vlasništvu Porezne uprave (npr. Obrtni registar, Sudski registar, Registri Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Matice, Evidencija prebivališta i boravišta,…) i sukladno članku 8. Općeg poreznog zakona, prema kojem je Porezna uprava u obvezi čuvanja porezne tajne.