​​​​​​​​​​​​​​​​OBJAVA PODATAKA O PREKRŠAJNIM SANKCIJAMA IZ PODRUČJA SPNFT ​

​Na ovoj stranici Porezna uprava kao nadležno nadzorno tijelo objavljuje podatke o pravomoćnim rješenjima (prekršajnim nalozima) donesenim u prekršajnom postupku sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/17 i 39/19). Sukladno odredbama članka 96. citiranog Zakona podaci se objavljuju u anonimiziranom obliku​.

Prekršajni nalozi dostupni su prema godini ​izdavanja: