​​​​​​​​​​​​​POPIS POREZNIH OBVEZNIKA/POSLODAVACA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAĆUJU PLAĆE 

I. RAZLOZI OBJAVE POPISA

Radi poticanja poslodavaca na pravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza prema radnicima i osiguranja povjerenja građana u djelovanje pravne države, poštivanje pravnog poretka kao i omogućavanja bolje kontrole primjene odredaba Zakonu o radu koje se odnose na obvezu isplate plaće (u novcu, na račun i to,  ukoliko nije drugačije određeno, do petnaestog dana u mjesecu nakon obavljenog rada), ocjenjeno je svrsishodnim omogućiti javno objavljivanje popisa poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima. 
Slijedom navedenog, Zakonom o porezu na dohodak (članak 83. stavkom 3.) propisano da Porezna uprava može temeljem prikupljenih podataka na Obrascu JOPPD, na svojim mrežnim stranicama objaviti popis poreznih obveznika/poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima, odnosno koji su na dostavljenim obrascima tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci iskazali samo obračun doprinosa bez isplate plaće.


II. ŠTO POPIS SADRŽI I KAKO ĆE SE PODACI AŽURIRATI?
Podaci su formirani na temelju dostavljenih Obrazaca JOPPD u kojima su poslodavci iskazali neisplatu plaće i naknadnu isplatu zaostale plaće i to za obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine (kriterij tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci).
Popis sadrži: 
- ime i prezime ili naziv poslodavca, 
- godinu rođenja fizičke osobe poslodavca, 
- mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe poslodavca i 
- broj radnika kojima na izvješću nije iskazana isplata plaće i razdoblje na koje se ta izvješća odnose. 
Na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes, Porezna uprava popis može dopuniti i drugim podacima potrebnim radi nespornog utvrđivanja identiteta pojedinačnog poreznog obveznika s ovoga popisa, kao što su: datum i mjesec rođenja fizičke osobe poslodavca i ime roditelja fizičke osobe poslodavca.
Radi lakšeg uvida popis se može pregledavati po tipovima poreznih obveznika odnosno pravnim ili fizičkim osobama.
Za bilo koju informaciju ili ukoliko porezni obveznici smatraju da se na navedenom popisu nalaze greškom, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu/boravištu ili sjedištu.

III. KOJI POSLODAVCI NISU NA POPISU?
Popis ne sadrži podatke o poreznim obveznicima:
- koji nisu dostavili Obrazac JOPPD, 
- koji su prikazali neisplatu plaće ali ne tri mjeseca uzastopno,
- koji su prikazali isplate plaća u tekućoj godini, iskazanih na Obrascu JOPPD, ali nisu isplatili plaće za razdoblja prije 1. siječnja 2014. godine i to iz razloga što za razdoblja prije uvođenja Obrasca JOPPD Porezna uprava nema analitičkih podataka o isplati plaće već ima samo podatke o obvezama javnih davanja po osnovi plaće, 
- koji nisu isplatili plaće ali su prikazali isplatu plaće te su se zadužili za javna davanja kao da su isplatili plaću. 
Ovim putem pozivamo sve radnike koji ne primaju plaću ili nisu primili zaostale plaće, a čiji poslodavac se ne nalazi na objavljenom popisu da isto prijave na odgovarajući kontakt Državnog inspektorata na poveznici https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
​U slučaju da u objavljenim podacima Porezne uprave postoje činjenice koje nisu ispravno iskazane pozivamo vas da isto prijavite elektroničkom poštom putem forme „Pišite nam“ Porezne uprave odnosno na poveznici https://pisitenam.porezna-uprava.hr
Na osnovi prijave izvršiti će se dodatni nadzor i analiza podataka te će se formirati posebna lista takvih poslodavaca. Isto tako pozivamo radnike da prijave i sve ostale činjenice za koje smatraju da nisu ispravno iskazane.

​Napomena:
Zakonom o zaštiti osobnih podataka propisano je, između ostalog, da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati (objavljivati) isključivo u slučajevima kada zakon to odredi. Temeljem navedenog, preuzimanjem i daljnjom obradom osobnih podataka sa navedenog popisa vrši se nedopuštena radnja protivna Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 

                                                                                                                                                                                     MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA


 

1.Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće- PRAVNE OSOBE

Popis poreznih obvezn​​ika koji ne isplaćuju p​laće- PR​AVNE OSOBE.pdf​​​​

2.Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće- FIZIČKE OSOBE

Popis p​o​rezni​h obveznika koji ne isplaćuju plaće- FIZIČKE OSOBE.pdf​​​

3.Statistički prikaz poslodavaca koji ne isplaćuju plaće- objava 29.08.2023.​

Statistički prikaz ​poslodavaca koji ne ​isp​laćuju plaće- objava 29.08.2023.pdf​​​​​​​

​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​