​​​​​​NEDOZVOLJENO OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI PUTEM INTERNETA

Razvoj digitalne ekonomije zahtijeva usporedno usklađivanje nacionalne regulative sa obilježjima poslovanja u digitalnom svijetu i kreiranje normativnih mehanizama koji će omogućiti kontrolu obavljanja gospodarskih djelatnosti putem interneta.

Činjenica da temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske nadležna tijela nisu imala mogućnost u digitalnom svijetu primijeniti jednake mjere postupanja koje primjenjuju u realnom okruženju, zahtijevala je propisivanje normativnog rješenja koje će izjednačiti  postupanje nadležnih tijela u realnom i digitalnom okruženju prilikom utvrđivanja nezakonitog poslovanja.

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona​ koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine regulirano je sprječavanje obavljanja nedozvoljene gospodarske djelatnosti putem interneta.

S tim u vezi člankom 44. stavkom 3. Općeg poreznog zakona propisano je ako se određena gospodarska djelatnost obavlja putem interneta uz izbjegavanje ispunjavanja zahtjeva reguliranih odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ta djelatnost te se tako ostvaruju nepripadajuće porezne pogodnosti ili izaziva teško nadoknadiva šteta za društvenu zajednicu, nadležno porezno tijelo može izdati nalog o zabrani daljnjeg rada.

Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona​ koji je stupio na snagu 4. svibnja 2019. člancima 18. do 21. detaljno je reguliran postupak sprječavanja obavljanja nedozvoljene gospodarske djelatnosti putem interneta iz članka 44. stavka 3. Općeg poreznog zakona.

Na temelju navedenih odredbi Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona Ministarstvo financija, Porezna uprava sprječavat će i nedozvoljeno priređivanje igara na sreću putem interneta koje se obavlja bez odobrenja izdanog sukladno Zakonu o igrama na sreću.

Analizom tržišta uočena je sve učestalija pojava priređivanja igara na sreću putem interneta inozemnih trgovačkih društava koja u Republici Hrvatskoj nemaju stečeno pravo priređivanja sukladno Zakonu o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 - dalje u tekstu: Zakon). U konkretnom slučaju, putem internet stranica inozemni priređivači omogućuju hrvatskim građanima sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću  izbjegavajući ispuniti zahtjeve za stjecanje prava priređivanja sukladno Zakonu o igrama na sreću..

Obavljanje djelatnosti putem interneta bez stečenog prava priređivanja, inozemnim priređivačima igara na sreću omogućuje nepripadajuće porezne pogodnosti jer se tako ostvareni prihodi na hrvatskom tržištu ne oporezuju, niti inozemni priređivači u državni proračun uplaćuju zakonom propisane naknade.

Istodobno priređivači koji u Republici Hrvatskoj imaju stečeno pravo priređivanja igara na sreću obveznici su plaćanja visokih iznosa godišnjih i mjesečnih naknada koje se temeljem članka 8. Zakona raspodjeljuju za financiranje razvoja sporta i organizacija koje se bave kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih, zatim organizacija koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti te pomažu osobama s invaliditetom. Drugim riječima, za razliku od priređivanja igara na sreću koje se obavlja izvan zakonskih okvira Republike Hrvatske, legalno priređivanje igara na sreću omogućuje široj društvenoj i gospodarskoj zajednici niz benefita.  

Nadalje, inozemni priređivači igara na sreću koji tu djelatnost obavljaju ne ispunjavajući zahtjeve propisa koji u Republici Hrvatskoj regulira priređivanje igara na sreću, ne podliježu nadzoru i kontroli od strane nadležnih nacionalnih tijela te zaobilaženjem zakonskih uvjeta mogu izazvati društvu teško nadoknadivu štetu.

Naime, propisi koji reguliraju priređivanje igara na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja, odnosno interneta, zabranjuju primanje uplata od osoba mlađih od 18 godina te propisuju da igrač prilikom registracije mora obavezno dati podatak o identifikacijskom broju iz osobnog dokumenta. Nakon toga priređivač igara na sreću putem interneta obvezan je provesti postupak identifikacije igrača kojim se provjerava ispravnost podataka igrača i utvrđuje  je li igrač punoljetna fizička osoba, a obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave.

Zakonska zabrana primanja uplata od osoba mlađih od 18 godina te obveza provjere ispravnosti identifikacijskih podataka igrača u postupku registracije, predstavljaju dio zakonodavnog okvira koji osigurava priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način u cilju sprječavanja ovisnosti maloljetnika o prekomjernom i kompulzivnom igranju i zaštite vrijednosti društvene zajednice. Inozemna trgovačka društva priređivanjem igara na sreću putem interneta izbjegavaju ispuniti zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske regulirane uvjete priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i tako mogu izazivati teško nadoknadivu štetu za društvenu zajednicu.

S druge strane trgovačka društva koja su stekla pravo priređivanja igara na sreću u Republici Hrvatskoj obvezna su od igrača zatražiti identifikacijski broj i provjeriti ispravnost registracijskih podataka i punoljetnost igrača putem elektroničkih usluga Porezne uprave a sve u cilju onemogućavanja sudjelovanja maloljetnika u igrama na sreću i poduzimanju mjera za sprječavanje razvoja ovisnosti o igrama na sreću.

U nastavku objavljujemo popis web adresa za koje je Ministarstvo financija, Porezna uprava izdala nalog o zabrani rada zbog nedozvoljenog obavljanja djelatnosti igara na sreću putem interneta. Nalozi će biti izvršeni, odnosno web adrese blokirane u roku od 15 dana od datuma izdavanja naloga koji je naveden u popisu. 

Popi​s web adresa priređivača igara na sreću za k​oje je izdan nalog o zabrani rada​​​​​​

​Ovim putem pozivamo vlasnika/korisnika domene čijem sadržaju je blokiran pristup da se u roku 30 dana javi poreznom tijelu radi otklanjanja razloga zabrane rada. Rok od 30 dana počinje teći petnaesti dan od dana izdavanja naloga koji je naveden u popisu. 

Kontakt: igre.na.srecu@porezna-uprava.hr​  


PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Priređivanje igara na sreću regulirano je Zakonom o igrama na sreću i pripadajućim provedbenim propisima. Više…

Priređivanje igara na sreću na području Republike Hrvatske pravo je Republike Hrvatske te se one mogu priređivati na temelju Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija. Republika Hrvatska pravo priređivanja svih igara na sreću prenosi na Hrvatsku Lutriju d.o.o., čiji je osnivač. Djelatnost priređivanja igara na sreću na automatima, igara na sreću u casinima te igara klađenja mogu na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija steći i druga trgovačka društva. 

Odluku o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija. Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske ministar financija donosi odluku o raspisivanju natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima, igara na sreću u casinima te igara klađenja. 

U nastavku dajemo popis priređivača igara na sreću kojima je Ministarstvo financija odobrilo priređivanje igara na sreću putem intern​eta:

NAZIV PRIREĐIVAČA​ VRSTA IGRE NA SREĆU

WEB ADRESA
​​​ADRIA CASINO d.o.o.
​CASINO IGRE
www.senator.hr
HRVATSKA LUTRIJA  d.o.o.​LUTRIJSKE IGRE, CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJAwww.lutrija.hr
FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJA www.favbet.hr  
GERMANIA SPORT d.o.o.CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJAwww.germaniasport.hr
HATTRICK-PSK d.o.o.CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJAwww.psk.hr
INTERIGRE d.o.o.CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJA​
www.admiral.hr
SUPER IGRA d.o.o.CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJA
www.arenacasino.hr; arenabet.hr​
SUPER SPORT d.o.o.CASINO IGRE, IGRE KLAĐENJAwww.supersport.hr
TOP GAMES d.o.o.CASINO IGREwww.rizk.hr