​SIGURNOST INFORMACIJSKOG SUSTAVA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE

Porezna uprava je donijela sljedeće normativne dokumente o politici sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva financija - Porezne uprave​: 
  

Politika sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva financija, Porezne uprave

Pravila o sigurnosnim mjerama pristupa informacijskom sustavu Ministarstva financija, Porezne uprave za vanjske suradnike