ePOREZNA - Jedinstveni portal Porezne uprave

 

G2B WEB SERVIS

 

 

G2B web servis je elektronička usluga sustava ePorezna-Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU) koja omogućuje poreznim obveznicima elektroničko podnošenje obrazaca iz vlastitog programskog rješenja (npr.  iz knjigovodstvenog softvera). Namijenjena je poreznim obveznicima koji žele osigurati integraciju vlastitih informacijskih sustava sa sustavom Porezne uprave korištenjem standardnih tehnoloških pristupa. U implementacijskom smislu G2B web servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Porezne uprave koja omogućuje interoperabilnost s poslovnim aplikacijama poreznih obveznika u procesu ispunjavanja poreznih obveza prema Poreznoj upravi.

 

G2B web servis omogućuje:

1.    Izravno podnošenje obrazaca kao elektroničke isprave

2.    Izravno dohvaćanje statusa obrade dostavljenih obrazaca bez obzira jesu li obrasci dostavljeni putem web aplikacije ePorezna-JPPU ili kroz G2B Web servis.

 

Prednosti G2B web servisa:
  • Brže i jednostavnije pravovremeno dostavljanje obrazaca prema Poreznoj upravi na način da nije potrebno izvoziti datoteke obrazaca iz vlastitog informacijskog sustava i uvoziti u aplikaciju ePorezna-JPPU te nije potrebno ulaziti u aplikaciju ePorezna-JPPU radi provjere statusa obrasca
  • Izravno podnošenje obrazaca iz vlastitog informacijskog sustava na način da aplikacija poreznog obveznika u kojoj obrasci nastaju je u mogućnosti dostaviti obrasce u informacijski sustav Porezne uprave te izravno provjeravati statuse obrade obrazaca
  • Ušteda vremena na način da nije potrebno popunjavati obrasce
  • Inovativno rješenje koje nudi efikasnije upravljanje obrascima i statusima obrade obrazaca jer se procesi odvijaju unutar informacijskog sustava poreznog obveznika
 

Preduvjeti za korištenje:

- nadogradnja vlastitog sustava sukladno objavljenim tehničkim specifikacijama

- korištenje digitalnog certifikata zbog korištenja PKI infrastrukture kao sigurnosne platforme

- potrebna ovlaštenja za pristup, dostavu obrazaca i dohvaćanje statusa dostavljenih obrazaca za poreznog obveznika 

  ​​​

Detaljnije o usluzi možete pročitati u dokumentu G2B Web usluge - Tehnička specifikacija za korisnike.