​​​​FINANCIJSKE ISTRAGE

Od 01. srpnja 2017. godine u Središnjem uredu Porezne uprave ustrojen je Samostalni sektor za financijske istrage (SSFI). Osnivanjem ovog Sektora omogućen je učinkovit nastavak djelovanja Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija čije je poslove u cijelosti preuzeo novi Sektor. U Sektoru je sistematizirano 25 radnih mjesta, a istim upravlja pomoćnik ravnatelja Porezne uprave.

SSFI obavlja zadaće na temelju ovlasti iz Zakona o Poreznoj upravi i Općeg poreznog zakona, a nadležan je za porezne obveznike na cijelom području Republike Hrvatske. SSFI obavlja poslove analize i financijskog istraživanja prvenstveno u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije.

Uloga i glavni ciljevi djelovanja su:

  • Otkriti i istražiti osobe s visokim rizicima koji ukazuju na organizirani kriminalitet, koruptivna kaznena djela i kaznena djela subvencijskih prijevara

  • Pružiti potporu tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama u vidu financijskih analiza i istraga u predmetima organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara

  • Potaknuti porezne obveznike na dobrovoljno ispunjenje poreznih obveza.

U SSFI ustrojavaju se:

  • Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara

  • Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine

  • Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama.

Unutar Samostalnog sektora za financijske istrage dio aktivnosti koje se odnose na analizu složenih međunarodnih transakcija organizira se unutar posebnog ureda.

Riječ je o izdvojenom timu službenika specijaliziranih za istraživanje sofisticiranih, složenih međunarodnih transakcija i praćenje poslovanja inozemnih poslovnih subjekata na teritoriju Republike Hrvatske, kao i za analize mogućih nezakonitih odljeva imovine hrvatskih poreznih obveznika u inozemstvo, čime se vrši diferencijacija aktivnosti Samostalnog sektora za financijske istrage.

U organizaciji i radu tima koriste se, među ostalim, stečena znanja i iskustva službenika Samostalnog sektora za financijske istrage iz posebnog jednomjesečnog programa edukacije u SAD-u (IJET Program) održanog u veljači 2017.

 

KONTAKTIRAJTE SSFI:

E-mail: info.ssfi@porezna-uprava.hr  

Tel.      01/6501-392